Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T h ự c hi ệ n p h e ˊ p t ı ˊ nh : ( 2 x − 3 ) 2 − 4 x ( x − 3 )

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

= 4 x 2 − 12 x + 9 − 4 x 2 + 12 x = 9

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép nhân. ( − 5 x + 2 ) ( − 3 x − 4 )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG