Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải phương trình: 4 x squared plus 3 x plus 3 equals 4 square root of x cubed plus 3 x squared end root plus 2 square root of 2 x minus 1 end root

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình x 2 – (5m – 1) x + 6m 2 – 2m = 0 (m là tham số) a. Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m b. b. Gọi x 1 ; x 2 là hai nghiệm của phương trình . Tìm m đ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG