Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T r o n g space m ặ t space p h ẳ n g space t ọ a space đ ộ space O x y comma space c h o space t a m space g i á c space A B C space v u ô n g space t ạ i space A space c ó space t r ọ n g space t â m space straight G open parentheses 1 semicolon 5 over 3 close parentheses space v à space b a space đ ỉ n h space A comma B comma C space t ư ơ n g space ứ n g space n ằ m space t r ê n space 3 space đ ư ờ n g space t h ẳ n g straight d subscript 1 colon 3 straight x plus straight y minus 8 equals 0 semicolon straight d subscript 2 colon straight x minus straight y equals 0 semicolon straight d subscript 3 colon straight x minus 3 straight y plus 4 equals 0.

R. Robo.Ctvx6

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Error converting from MathML to accessible text.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho hai điểm và . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng có phương trình là:

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG