Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o M = m − 1 m − m ​ − 2 ​ . V ớ i m = 0 , so s a ˊ nh M v ớ i a = 2 + 2 + 2 + 2 ​ ​ ​ ​

R. Roboctvx78

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T ha y m = 0 v a ˋ o M t a đư ợ c : M = 0 − 1 0 − 0 ​ − 2 ​ = 2 = 4 ​ = 2 + 2 ​ = 2 + 4 ​ ​ = 2 + 2 + 2 ​ ​ = 2 + 2 + 4 ​ ​ ​ = 2 + 2 + 2 + 2 ​ ​ ​ = 2 + 2 + 2 + 4 ​ ​ ​ ​ > 2 + 2 + 2 + 2 ​ ​ ​ ​ ⇒ M > a

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC vuông tại A. Nửa đường tròn đường kính AB cắt BC tại D. Trên cung AD lấy điểm E. Kéo dài BE cắt AC tại F a, Chứng minh tứ giác CDEF nội tiếp b, Kéo dài DE cắt AC tại K. Tia phân...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG