Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

7 quyển sách đánh số từ 1 đến 7 phải được xếp vào đúng 7 vị trí mang số từ 1 đến 7. Nếu xếp lộn chỗ thì số cách xếp lộn chỗ là:

7 quyển sách đánh số từ 1 đến 7 phải được xếp vào đúng 7 vị trí mang số từ 1 đến 7. Nếu xếp lộn chỗ thì số cách xếp lộn chỗ là:
  1. 67

  2. 7!-1

  3. 6! + 5! + 4! + 3! + 2! + 1!
  4. 77

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.7!-1 Mỗi một cách sắp xếp 7 quyển sách vào 7 vị trí là một hoán vị của tập hợp 7 phần tử Suy ra, có tổng cộng: cách sắp xếp 7 quyển sách vào 7 vị trí Có duy nhất 1 cách sắp xếp 7 quyển sách đã đánh số thứ tự vào đúng 7 vị trí đánh số thứ tự tương ứng Vậy, số cách xếp lộn chỗ là: 7! – 1

ĐÁP ÁN B.  7!-1

Mỗi một cách sắp xếp 7 quyển sách vào 7 vị trí là một hoán vị của tập hợp 7 phần tử
Suy ra, có tổng cộng: cách sắp xếp 7 quyển sách vào 7 vị trí
Có duy nhất 1 cách sắp xếp 7 quyển sách đã đánh số thứ tự vào đúng 7 vị trí đánh số thứ tự tương ứng
Vậy, số cách xếp lộn chỗ là: 7! – 1

4

Câu hỏi tương tự

Trong hộp có 13 viên bi đỏ, 12 viên bi xanh, 10 viên bi vàng. Không nhìn vào hộp hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có một viên bi đỏ?

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG