Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

57. Chia 27 quả cân có khối lượng 10, 20, 30, ..., 270 gam thành ba nhóm có khối lượng bằng nhau

57. Chia 27 quả cân có khối lượng 10, 20, 30, ..., 270 gam thành ba nhóm có khối lượng bằng nhau

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhận xét: n + (n + 5) + (n + 7) = 3n + 12 = A, (n + 1)+(n + 3) + (n + 8) = 3n + 12 = A, (n + 2)+(n + 4) + (n + 6) = 3n + 12 = A. Chia 9 quả cân có khối lượng 10, 20, 30, ..., 90 gam thành ba nhóm như trên, khối lượng các nhóm đều bằng nhau. Lần thứ hai và lần thứ ba cũng làm như vậy.

Nhận xét:

n + (n + 5) + (n + 7) = 3n + 12 = A,

(n + 1)+(n + 3) + (n + 8) = 3n + 12 = A,

(n + 2)+(n + 4) + (n + 6) = 3n + 12 = A.

Chia 9 quả cân có khối lượng 10, 20, 30, ..., 90 gam thành ba nhóm như trên, khối lượng các nhóm đều bằng nhau. Lần thứ hai và lần thứ ba cũng làm như vậy.

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: 3 x ( 2 x + 1 ) − ( 3 x − 4 ) ( x − 2 )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG