Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

1

1

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải :

Lời giải :  

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị hàm số (C): y = x + 1 x − 2 ​ . Đường thẳng d: y = x + m cắt đồ thị (C) tại hai điểm A, B phân biệt và A B = 2 2 ​ khi m nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG