Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

1

1

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải :

Lời giải :

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực dươnga,bthỏa mãn a − a 3 ≥ b + b 3 Chứng minh a 2 + b 2 < 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG