Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

1. Cho a, b là 2 số thực dương. Chứng minh rằng 2. Cho a, b là 2 số thực dương thỏa mãn a + b = ab. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

1. Cho a, b là 2 số thực dương. Chứng minh rằng square root of open parentheses 1 plus a close parentheses open parentheses 1 plus b close parentheses end root greater or equal than 1 plus square root of a b end root

2. Cho a, b là 2 số thực dương thỏa mãn a + b = ab. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P equals fraction numerator 1 over denominator a squared plus 2 a end fraction plus fraction numerator 1 over denominator b squared plus 2 b end fraction plus square root of open parentheses 1 plus a squared close parentheses open parentheses 1 plus b squared close parentheses end root

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải:

Lời giải:

1

Câu hỏi tương tự

Một bè gỗ được thả trôi trên sông từ cầu Đăk Bla. Sau khi thả bè gỗ trôi được 3 giờ 20 phút, một người chèo thuyền độc mộc cũng xuất phát từ cầu Đăk Bla đuổi theo và đi được 10km thì gặp bè gỗ. Tính v...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG