Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

ừ vị trí A, một vật được ném ngang với tốc độ v 0 = 2 m/s. Sau d dó 1s, tại vị trí B có cùng độ cao với A người ta ném thẳng đứng một vật xuống dưới với tốc độ ban đầu v’ 0 . Biết AB = 6 m và hai vật gặp nhau trong quá trình chuyển động. Lấy g = 10 m/s 2 . Vận tốc v’ 0 gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 15 m/s. B. 10 m/s. C. 12 m/s. D. 9 m/s.

ừ vị trí A, một vật được ném ngang với tốc độ v0 = 2 m/s. Sau d dó 1s, tại vị trí B có cùng độ cao với A người ta ném thẳng đứng một vật xuống dưới với tốc độ ban đầu v’0. Biết AB = 6 m và hai vật gặp nhau trong quá trình chuyển động. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc v’0 gần nhất với giá trị nào sau đây?

    A. 15 m/s.

    B. 10 m/s.

    C. 12 m/s.

    D. 9 m/s.

  1. 15 m/s.

  2. 10 m/s.

  3. 12 m/s.

  4. 9 m/s.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Chọn hệ trục tọa độ Oxy gắn với chuyển động, O trùng A; chiều dương trục Ox hướng từ A đến B; Chiều dương Oy hướng thẳng đứng từ trên xuống. Chọn gốc thời gian là lúc ném vật từ A.

Chọn C.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy gắn với chuyển động, O trùng A; chiều dương trục Ox hướng từ A đến B; Chiều dương Oy hướng thẳng đứng từ trên xuống.

Chọn gốc thời gian là lúc ném vật từ A.

20 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 2 cực hay có đáp án (phần 2) 

5

Câu hỏi tương tự

Một ô tô có khối lượng 1 tấn đang chuyển động thì chịu tác dụng của lực hãm F và chuyển động thẳng biến đổi đều. Kể từ lúc hãm, ô tô đi được đoạn đường AB = 36 m và tốc đ...

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG