Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để véctơ cùng phương với véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (p): —5x + 3y + 2z+5 = 0 thì giá trị a là:

Để véctơ open parentheses a semicolon minus 3 over 2 semicolon minus 1 close parenthesescùng phương với véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (p): —5x + 3y + 2z+5 = 0 thì giá trị a là:
 

  1. 5 over 2

  2. negative 5 over 2

  3. 10

  4. negative 10

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ phương trình mặt phẳng song song với có dạng là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG