Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để trang trí gian hàng cho lễ hội halloween. Lớp 11A coa 112 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Gíao viên cần chọn 5 học sinh để trang trí trại. Số cách chọn 5 học sinh sao cho có ít nhất 1 học sinh nữ bằng bao nhiêu? Biết rằng học sinh nào trong lớp cũng có khả năng trang trí trại

Để trang trí gian hàng cho lễ hội halloween. Lớp 11A coa 112 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Gíao viên cần chọn 5 học sinh để trang trí trại. Số cách chọn 5 học sinh sao cho có ít nhất 1 học sinh nữ bằng bao nhiêu? Biết rằng học sinh nào trong lớp cũng có khả năng trang trí trại

  1. 79938 cách

  2. 792 cách

  3. 77727 cách

  4. 3003 cách

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số cách chọn 5 học sinh bất kì từ 27 học sinh là: C 27 5 ​ cách Số cách chọn 5 học sinh nam (không có nữ) từ 12 học sinh nam là: C 12 5 ​ cách Vậy số cách chọn 5 học sinh sao cho có ít nhất 1 học sinh nữ là : C 27 5 ​ - C 12 5 ​ =79938 cách

Số cách chọn 5 học sinh bất kì từ 27 học sinh là:  cách

Số cách chọn 5 học sinh nam (không có nữ) từ 12 học sinh nam là:  cách

Vậy số cách chọn 5 học sinh sao cho có ít nhất 1 học sinh nữ là : -=79938 cách

229

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 người vào 6 chỗ trên một bàn dài?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG