Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

“Trích đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018_mã đề 112_câu 16”: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng

“Trích đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018_mã đề 112_câu 16”:

Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định: . Ta có: Vậy

Tập xác định: .

Ta có: 

Vậy

1

Câu hỏi tương tự

Gọi và là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Giá trị của bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG