Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

“Trích đề thi thử THPT quốc gia năm 2017_cụm 7_TP.HCM_câu 2”: Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là . Cho biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức (trong đó là dân số của năm lấy làm mốc tính, là số dân sau năm, là tỉ lệ tăng dân số hằng năm). Nếu dân số vẫn tăng với tỉ lệ như vậy thì đến năm nao dân số nước ta ở mức 120 triệu người. Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

“Trích đề thi thử THPT quốc gia năm 2017_cụm 7_TP.HCM_câu 2”:

Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là  người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là . Cho biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức  (trong đó  là dân số của năm lấy làm mốc tính,  là số dân sau  năm,  là tỉ lệ tăng dân số hằng năm). Nếu dân số vẫn tăng với tỉ lệ như vậy thì đến năm nao dân số nước ta ở mức 120 triệu người.

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo đề ta có: (năm). Vậy tới năm thì dân số nước ta đạt mức 120 triệu người.

Theo đề ta có:

(năm).

Vậy tới năm  thì dân số nước ta đạt mức 120 triệu người.

1

Câu hỏi tương tự

“Trích đề thi thử THPT quốc gia năm 2017_cụm 1_TP.HCM_câu 20”: Các loài cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng cacbon (một dồng vị của cacbon). Khi một bộ phận của cây bị chết thì h...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG