Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

“Trích đề thi thử THPT quốc gia năm 2017_cụm 1_TP.HCM_câu 20”: Các loài cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng cacbon (một dồng vị của cacbon). Khi một bộ phận của cây bị chết thì hiện tượng quang hợp cũng ngưng và nó sẽ không nhận thêm cacbon nữa. Lượng cacbon của bộ phận đó sẽ phân hủy một cách chậm chạp, chuyển hóa thành nitơ . Biết rằng nếu gọi là số phần trăm cacbon còn lại trong bộ phận của một cây sinh trưởng từ năm trước đây thì được tính theo công thức . Phân tích một mẫu gỗ từ một công trình kiến trúc cổ, người ta thấy lượng cacbon còn lại trong mẫu gỗ đó là . Niên đại của công trình kiến trúc đó gần với số nào sau đây nhất? (Giả sử khoảng thời gian từ lúc thu hoạch gỗ cho đến khi xây dựng công trình đó là không đáng kể).

“Trích đề thi thử THPT quốc gia năm 2017_cụm 1_TP.HCM_câu 20”:

Các loài cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng cacbon  (một dồng vị của cacbon). Khi một bộ phận của cây bị chết thì hiện tượng quang hợp cũng ngưng và nó sẽ không nhận thêm cacbon  nữa. Lượng cacbon  của bộ phận đó sẽ phân hủy một cách chậm chạp, chuyển hóa thành nitơ . Biết rằng nếu gọi  là số phần trăm cacbon  còn lại trong bộ phận của một cây sinh trưởng từ  năm trước đây thì  được tính theo công thức . Phân tích một mẫu gỗ từ một công trình kiến trúc cổ, người ta thấy lượng cacbon  còn lại trong mẫu gỗ đó là . Niên đại của công trình kiến trúc đó gần với số nào sau đây nhất? (Giả sử khoảng thời gian từ lúc thu hoạch gỗ cho đến khi xây dựng công trình đó là không đáng kể).

  1.  (năm).

  2.  (năm).

  3.  (năm).

  4.  (năm).

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo đề ta có: (năm). Vậy niên đại của công trình cổ đó là năm.

Theo đề ta có:

 

(năm).

Vậy niên đại của công trình cổ đó là  năm.

1

Câu hỏi tương tự

“Trích đề thi thử THPT quốc gia năm 2017_cụm 7_TP.HCM_câu 2”: Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là . Cho biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức (trong ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG