Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đề thi trắc nghiệm môn Toán gồm 50 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một học sinh không học bài nên mỗi câu trả lời đều chọn ngẫu nhiên một phương án. Xác suất để học sinh đó được đúng 5 điểm là:

Đề thi trắc nghiệm môn Toán gồm 50 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một học sinh không học bài nên mỗi câu trả lời đều chọn ngẫu nhiên một phương án. Xác suất để học sinh đó được đúng 5 điểm là:

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Học sinh đó làm đúng được 5 điểm khi làm được đúng 25 câu bất kỳ trong số 50 câu, 25 câu còn lại làm sai. Xác suất để học sinh là đúng một câu bất kỳ là 4 1 ​ , làm sai một câu là 4 3 ​ . Do đó xác suất để học sinh đó làm đúng 25 câu bất kỳ trong số 50 câu là C 50 25 ​ . ( 4 1 ​ ) 25 . Xác suất để hoạc sinh đó làm sai 25 câu còn lại là ( 4 3 ​ ) 25 . Vậy xác suất để học sinh đó làm được đúng 5 điểm là: C 50 25 ​ ( 4 1 ​ ) 25 . ( 4 3 ​ ) 25 .

Học sinh đó làm đúng được 5 điểm khi làm được đúng 25 câu bất kỳ trong số 50 câu, 25 câu còn lại làm sai.

Xác suất để học sinh là đúng một câu bất kỳ là , làm sai một câu là . Do đó xác suất để học sinh đó làm đúng 25 câu bất kỳ trong số 50 câu là .

Xác suất để hoạc sinh đó làm sai 25 câu còn lại là .

Vậy xác suất để học sinh đó làm được đúng 5 điểm là: .

1

Câu hỏi tương tự

Cho một tấm nhôm hình tròn tâm O bán kính R được cắt thành hai miếng hình quạt, sau đó quấn thành hai hình nón ( N 1 ​ ) và ( N 2 ​ ) . Gọi V 1 ​ , V 2 ​ lần lượt là thể tích của khối nón ( N 1 ​ ) và...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG