Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồthị y= x 4 - 2x 3 - 3 có số cực trị là:...

Đồ thị y= x4 - 2x3 - 3 có số cực trị là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

“Trích đề tham khảo năm 2019, lần 1_mã đề 001_câu 2”. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG