Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị trong hình bên là đồ thị của 1 trong 4 hàm số sau. Đó là hàm số nào ?

Đồ thị trong hình bên là đồ thị của 1 trong 4 hàm số sau. Đó là hàm số nào ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy đây là đồ thị hàm số bậc ba, có nên loại A, D. Ta thấy đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là và . Ở đáp án B: hai điểm cực trị là và . Loại

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy đây là đồ thị hàm số bậc ba, có  nên loại A, D.

Ta thấy đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là  và .

Ở đáp án B: hai điểm cực trị là  và  . Loại

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG