Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị trong hình bên là đồ thị của 1 trong 4 hàm số sau. Đó là hàm số nào ?

Đồ thị trong hình bên là đồ thị của 1 trong 4 hàm số sau. Đó là hàm số nào ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số cắt trục tung tại nên suy ra hệ số tự do là . Loại A. Đồ thị hàm số có điểm cực trị là suy ra loại B. Đồ thị hàm số đi qua điểm . Thay vào hai đáp án C, D. Loại C.

Dựa vào đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số cắt trục tung tại  nên suy ra hệ số tự do là . Loại A.

Đồ thị hàm số có điểm cực trị là  suy ra loại B.

Đồ thị hàm số đi qua điểm . Thay  vào hai đáp án C, D. Loại C.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có mấy điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG