Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

 Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

  1. y equals fraction numerator x plus 3 over denominator 2 x plus 1 end fraction

  2. y equals fraction numerator x plus 1 over denominator 2 x plus 1 end fraction

  3. y equals fraction numerator x over denominator 2 x plus 1 end fraction

  4. y equals fraction numerator x minus 1 over denominator 2 x plus 1 end fraction

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Quan sát đồ thị ta thấy đồ thị hàm số có: - Tiệm cận đứng , tiệm cận ngang - Đi qua điểm (0;0) nên chỉ cóđáp án C thỏa mãn.

Quan sát đồ thị ta thấy đồ thị hàm số có:
- Tiệm cận đứng x equals negative 1 half , tiệm cận ngang y equals 1 half
- Đi qua điểm (0;0) nên chỉ có đáp án C thỏa mãn.
 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = 1 − x 2 x + 4 ​ ( C ) . Gọi d là đường thẳng đi qua I(1 ; 1) có hệ số góc k. Tìm k để d cắt (C) tại hai điểm phân biệt M và N sao cho độ dài MN bằng 3 10 ​

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG