Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị sau đây là của hàm số

Đồ thị sau đây là của hàm số 

V. Gia

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C: y = − x + 3 − x − 1 1 ​ Bốn hàm số đã cho đều có tiệm cận đứng x = 1 , tiệm cận xiên y = − x + 3 . Chỉ có đồ thị hàm số y = − x + 3 − x − 1 1 ​ đi qua điểm ( 0 ; 4 )

Đáp án đúng là C: 

Bốn hàm số đã cho đều có tiệm cận đứng   , tiệm cận xiên  . Chỉ có đồ thị hàm số  đi qua điểm 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Tìm các giá trị của tham số để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG