Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

↵ Thành lập từ các chữ số 0,1,2,3,4,5 . Số các số tự nhiên có chữ số chữ số khác nhau đôi một và chia hết cho bằng

  

Thành lập từ các chữ số 0,1,2,3,4,5. Số các số tự nhiên có chữ số chữ số khác nhau đôi một
và chia hết cho bằng
  1. 24

  2. 18

  3. 16

  4. 12

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 16

ĐÁP ÁN C. 16

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 } , Slà tập hợp các số tự nhiên chẵn có 6 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên 1 số từ S . Tính xác suất để chọn được số có 3 chữ số đầu có tổng lớn hơn tổng c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG