Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị nào trong bốn đồ thị dưới đây là đồ thị hàm số ?

Đồ thị nào trong bốn đồ thị dưới đây là đồ thị hàm số  ?

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là , tiệm cận ngang . Loại A,B,C

Ta có đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng là , tiệm cận ngang . Loại A,B,C

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đạo hàm , . Tập hợp tất cả các giá trị của tham số để hàm số có 2 điểm cực trị là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG