Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị (hình dưới) là đồ thị của hàm số nào ?

Đồ thị (hình dưới) là đồ thị của hàm số nào ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. * Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là đường thẳng: y = 2 * Đường tiệm cận đứng là đường thẳng: x = − 1 * Đồ thị cắt trục tung tại điểm: ( 0 ; 1 )

Chọn B.

* Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là đường thẳng: 

* Đường tiệm cận đứng là đường thẳng: 

* Đồ thị cắt trục tung tại điểm: 

1

Câu hỏi tương tự

Một cái ao hình , ở giữa ao có một mảnh vườn hình tròn có bán kính . Người ta muốn bắt một cây cầu từ bờ của ao đến vườn. Độ dài gần đúng nhỏ nhất của cây cầu là bao nhiêu? Biết: Hai bờ và nằm trên ha...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG