Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hình bên là của hàm số:

Đồ thị hình bên là của hàm số:

  1. y equals fraction numerator 2 x minus 4 over denominator negative x plus 1 end fraction

  2. y equals fraction numerator 2 x plus 4 over denominator negative x plus 1 end fraction

  3. y equals fraction numerator 2 x minus 4 over denominator x plus 1 end fraction

  4. y equals fraction numerator 2 x plus 4 over denominator x minus 1 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên ?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG