Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số y = x 3 - 3x 2 + 2ax + b có điểm cực tiểu là A(2;-2). Khi đó a + b bằng

Đồ thị hàm số y = x3 - 3x2 + 2ax + b có điểm cực tiểu là A(2;-2). Khi đó a + b bằng

  1. 4

  2. 2

  3. -4

  4. -2

R. Robo.Ctvx42

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có { y ′ ( 2 ) = 0 y ( 2 ) = − 2 ​ ⇔ { 1 = 0 − 4 + 4 b + b = − 2 ​ ⇔ { a = 0 b = 2 ​ ⇒ a + b = 2.

Ta có 

a + b = 2.

3

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho vectơ a hợp với O x g o ˊ c 6 0 o , hợp với O z g o ˊ c 6 0 o . Tính góc hợp bởi a v a ˋ O y ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG