Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số y = x 3 + 3 x 2 − 3 và đồ thị của hàm số y = x 3 − 2 x − 3 có tất cả bao nhiêu điểm chung?

Đồ thị hàm số  và đồ thị của hàm số  có tất cả bao nhiêu điểm chung? 

  1. 0

  2. 2

  3. 1

  4. 3

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Phương trình hoành độ giao điểm: x 3 + 3 x 2 − 3 = x 3 − 2 x − 3 ⇔ x 3 + 2 x 2 + 2 x = 0 ⇔ x = 0 Vậy đồ thị hàm số có 1 điểm chung.

Đáp án C

Phương trình hoành độ giao điểm:

 

Vậy đồ thị hàm số có 1 điểm chung.
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ A BC . A ′ B ′ C ′ có thể tích bằng 1. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng A A ′ và B B ′ . Đường thẳng CM cắt đường thẳng C ′ A ′ tại P , đường thẳng CN cắt đường th...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG