Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số nào sau đây đi qua điểm

Đồ thị hàm số nào sau đây đi qua điểm

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thực hiện thay vào các hàm số, ta có: Với , nên Với , nên Với , nên Với , nên Vậy D là phương án đúng.

Thực hiện thay  vào các hàm số, ta có:

Với ,  nên

Với ,  nên

Với ,  nên

Với ,  nên

Vậy D là phương án đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Số nghiệm của phương trình với là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG