Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận đứng?

Đồ thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận đứng? 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C y = x − 1 ​ x − 1 ​ = x − 1 ​ .Do đó hàm số không có tiệm cận đứng.

Đáp án C

. Do đó hàm số không có tiệm cận đứng.
 

1

Câu hỏi tương tự

Hai bên sông A và B cách nhau 40 km. Cùng một lúc, một chiếc canô xuôi dòng từ A đến B và một chiếc bè cũng trôi từ A đên sB với vận tốc 3km/h. Sau khi đến B, canô quay về A ngay và gặp chiếc bè ở một...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG