Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận đứng?

Đồ thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận đứng? 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C y = x − 1 ​ x − 1 ​ = x − 1 ​ .Do đó hàm số không có tiệm cận đứng.

Đáp án C

. Do đó hàm số không có tiệm cận đứng.
 

1

Câu hỏi tương tự

Một vật chuyển động trên các cạnh hình vuông. Trên 2 cạnh đầu vật đã chuyển động với vận tốc 5 m/s, trên cạnh thứ 3 vật chuyển động với tốc độ 4 m/s, trên cạnh thứ 4 vật chuyển động với tốc độ 3 m/s. ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG