Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số y = x + 4 x − 2 ​ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

Đồ thị hàm số   cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

  1. 0

  2. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung. Cho x = 0 ⇒ y = 0 + 4 0 − 2 ​ = 2 − 1 ​ . Vậy đồ thị hàm số y = x + 4 x − 2 ​ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 − 1 ​ .

Chọn D

Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung. Cho 

Vậy đồ thị hàm số  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số: y = x − 1 x 2 + x + 2 ​ . Tìm trên đồ thị các điểm A để tiếp tuyến của đồ thị tại A vuông góc với đường thẳng đi qua A và qua tâm đôi xứng của đồ thị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG