Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số y = x 4 − 4 x 2 + 1 cắt trục Oxtại mấy điểm?

Đồ thị hàm số  cắt trục Ox tại mấy điểm?

  1. 3

  2. 4

  3. 0

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì phương trình x 4 − 4 x 2 + 1 = 0 có 4 nghiệm phân biệt [ x = ± 2 + 3 ​ ​ x = ± 2 − 3 ​ ​ ​ nên đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại 4 điểm.

Vì phương trình  có 4 nghiệm phân biệt  nên đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại 4 điểm.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số Tìm tham số m để phươngtrình x 3 − 3 x + 2 + m = 0 có ba nghiệm phân biệt.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG