Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số y = x 2 − 5 x + 6 x 2 − 4 ​ ​ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang ?

Đồ thị hàm số  có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang ?

  1. 1

  2. 3

  3. 4

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là y = 0. Nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là x = 2 . Nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là x = 3 . Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

Nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là y = 0.

Nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là  .

Nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là  .
Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.
 

3

Câu hỏi tương tự

“Trích đề tham khảo năm 2019, lần 1_mã đề 001_câu 15”: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG