Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số y = x + 1 3 x − 1 ​ có đường tiệm cận ngang là

Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận ngang là

  1. x = 2

  2. y = -1

  3. x = -1

  4. y = 3

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D x → + ∞ l im ​ = x → + ∞ l im ​ x + 1 3 x − 1 ​ = x → + ∞ l im ​ 1 + x 1 ​ 3 − x 1 ​ ​ = 3 ; x → + ∞ l im ​ y = x → + ∞ l im ​ x + 1 3 x − 1 ​ = x → + ∞ l im ​ 1 + x 1 ​ 3 − x 1 ​ ​ = 3 Ta có Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = 3

Chọn D

Ta có 
Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD, có ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm các đoạn SC và N là trọng tâm tam giác ABC. Trên đoạn SD lấy điểm J sao cho SJ = 2JD . a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB)...

140

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG