Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số y = x − 1 x 2 + 1 ​ ​ có bao nhiêu tiệm cận?

Đồ thị hàm số  có bao nhiêu tiệm cận?

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Tập xác định D = (− ∞ ; 1) ∪ (1; + ∞ ). Chọn đáp án B

Hướng dẫn giải 

Tập xác định D = (−; 1)  (1; +). Chọn đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 4 ( sin 2 x + sin 2 x 1 ​ ) + 4 ( sin x + sin x 1 ​ ) − 7 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG