Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số y = 3 ∣ x ∣ − 9 1 ​ có bao nhiêu đường tiệm cận

Đồ thị hàm số  có bao nhiêu đường tiệm cận

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:. + x → ± ∞ lim ​ 3 ∣ x ∣ − 9 1 ​ = 0 ⇒ Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm tiệm cận ngang. + x → 2 lim ​ 3 ∣ x ∣ − 9 1 ​ = ∞ ⇒ Đồ thị hàm số nhận đường x =2 làm tiệm cận đứng. + x → − 2 lim ​ 3 ∣ x ∣ − 9 1 ​ = ∞ ⇒ Đồ thị hàm số nhận đường x = -2 làm tiệm cận đứng. Vậy đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận Chọn B.

Ta có:.
Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm tiệm cận ngang.
Đồ thị hàm số nhận đường x = 2 làm tiệm cận đứng.

Đồ thị hàm số nhận đường x = -2 làm tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận

Chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình(I) ⎩ ⎨ ⎧ ​ x + y + x y = 11 x 2 + y 2 + 3 ( x + y ) = 28 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG