Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận ?

Đồ thị hàm số y equals fraction numerator x minus 1 over denominator open vertical bar x close vertical bar plus 1 end fraction có bao nhiêu đường tiệm cận ?

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị sau đây là của hàm số nào.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG