Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số y = x + 1 2 x − 1 ​ có bao nhiêu đường tiệm cận?

Đồ thị hàm số  có bao nhiêu đường tiệm cận?
 

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B TXĐ: D = R \ { − 1 } . ∗ x → − 1 + lim ​ = x → − 1 + lim ​ x + 1 2 x − 1 ​ = − ∞ ⇒ x = − 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. ∗ x → ∞ + lim ​ = x → ∞ + lim ​ x + 1 2 x − 1 ​ = x → ∞ + lim ​ 1 + x 1 ​ 2 − x 1 ​ ​ = 2 ⇒ y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số Vậy đồ thị hàm số y = x + 1 2 x − 1 ​ có hai đường tiệm cận.

Chọn B

TXĐ: 

  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Vậy đồ thị hàm số  có hai đường tiệm cận.
 

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG