Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số y = x 2 − 1 x ​ ​ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

Đồ thị hàm số  có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?
 

  1. 0

  2. 2

  3. 1

  4. 3

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Tập xác định: D = [ 0 ; + ∞ ) ∖ { 1 } Ta có: x → 1 + lim ​ x 2 − 1 x ​ ​ = + ∞ ; x → 1 − lim ​ x 2 − 1 x ​ ​ = − ∞ ⇒ Đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng x =1

Đáp án C

Tập xác định: 

Ta có: Đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng x = 1
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) , liên tục trên Rvà có bảng biến thiên như hình bên. Tìm số nghiệm thực của phương trình 2 f ( x ) + 7 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG