Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số y = x − 1 x 2 + 1 ​ ​ có bao nhiêu đường tiệm cận ?

Đồ thị hàm số  có bao nhiêu đường tiệm cận ?

  1. 3

  2. 1

  3. 0

  4. 2

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Giải:

Chọn A

Giải:

1

Câu hỏi tương tự

Một Bác nông dân vừa bán một con trâu được số tiền là 20.000.000 (đồng) .Do chưa cần dùng đến số tiền nên Bác nông dân mang toàn bộ số tiền đó đi gửi tiết kiệm loại kỳ hạn 6 tháng vào ngân hàng với...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG