Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm bậc bốn trùng phương nào dưới đây có dạng đồ thị hình vẽ bên

Đồ thị hàm bậc bốn trùng phương nào dưới đây có dạng đồ thị hình vẽ bên

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Bề lõm quay xuống dưới loại A, D Đồ thị hàm số đi qua điểm O ( 0 ; 0 ) nên đáp án đúng là C.

Chọn C

Bề lõm quay xuống dưới loại A, D

Đồ thị hàm số đi qua điểm  nên đáp án đúng là C.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG