Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị y = x 3 − 3 m x 2 + 2 m 2 x + 1 có khoảng lồi là :

Đồ thị có khoảng lồi là :

 

  1.  

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = 3 x 2 − 6 m x + 2 m 2 , y ′′ = 6 ( x − m ) ; y ′′ < 0 ⇔ 6 ( x − m ) < 0 ⇔ x < m . suy ra ( − ∞ ; m ) là khoảng lồi của đồ thị hàm số đã cho.

Ta có .

suy ra là khoảng lồi của đồ thị hàm số đã cho.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − 3 x + 2 có đồ thị là (C). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG