Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị của hàm số nào sau đây có tiệm cận?

Đồ thị của hàm số nào sau đây có tiệm cận?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Hàm số y = x x − 1 ​ có tập xác định D = ( − ∞ ; 0 ) ∪ ( 0 ; + ∞ ) Ta có: x → − ∞ lim ​ y = x → + ∞ lim ​ y = 1 Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 1 x → 0 + lim ​ y = − ∞ ; x → 0 − lim ​ y = + ∞ Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 0 Vậy đồ thị của hàm số y = x x − 1 ​ có tiệm cận

Chọn C

Hàm số  có tập xác định 

Ta có:

Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 

Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 

Vậy đồ thị của hàm số  có tiệm cận

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = a x ( 0 > a  = 1 ) đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) và hàm số y = b x ( 0 > b  = 1 ) nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG