Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ đồ thị ta có tiệm cận ngang y=1 và tiệm cận đứng x=1 nên ta chọn B ⇒ Chọn đáp án B

Từ đồ thị ta có tiệm cận ngang y=1 và tiệm cận đứng x=1 nên ta chọn B

 Chọn đáp án B

6

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y= x − 2 2 x ​ có đồ thị (C). Hỏi tất cả bao nhiêu điểm thuộc trục Oy mà từ điểm đó kẻ được đúng một tiếp tuyến với (C).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG