Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhìn vào đồ thị ta dễ thấy đây là đồ thị hàm bậc 4 trùng phương, mà x → ± ∞ lim ​ y = + ∞ nên hệ số của x 4 phải > 0 ⇒ Đáp án A

Nhìn vào đồ thị ta dễ thấy đây là đồ thị hàm bậc 4 trùng phương, mà  nên hệ số của  phải 

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG