Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D.

Chọn D.

1

Câu hỏi tương tự

Số lượng của loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm ước tính theo công thức s(t) = s(0).2 t ,trong đó s(0) là số lượng vi khuẩn A ban đầu, s(t)là số lượng vi khuẩn A có sau t phút. Biết sau 3 phút...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG