Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị của hàm số nào có dạng như đường cong trong hình bên?

Đồ thị của hàm số nào có dạng như đường cong trong hình bên?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ đồ thị và các phương án lựa chọn ta thấy, hình dạng trên là dạng đồ thị hàm trùng phương có hệ số . Do đó chỉ có phương án C thỏa mãn.

Từ đồ thị và các phương án lựa chọn ta thấy, hình dạng trên là dạng đồ thị hàm trùng phương có hệ số . Do đó chỉ có phương án C thỏa mãn.

1

Câu hỏi tương tự

Bác An có mảnh ruộng hình Elip có độ dài trục lớn bằng 100m, độ dài trục bé bằng 80m. Với chủ trương xây dựng kinh tế nông thôn mới, bác định chuyển đổi canh tác bằng cách đào một cái ao hình Elip ở c...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG