Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị bên là đồ thị của hàm số nào?

Đồ thị bên là đồ thị của hàm số nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = 1 , tiệm cận đứng x = 0 nên loại A, D. Đồ thị cắt trục hoành tại x = 1 nên chọn C.

Chọn C.

Ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang  tiệm cận đứng  nên loại A, D.

Đồ thị cắt trục hoành tại  nên chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Số cực trị của hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG