Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đặt . Hãy biểu diễn theo a và b

Đặt  begin mathsize 16px style a space equals space log subscript 2 space 5 comma space b space equals space log subscript 3 space 5 end style . Hãy biểu diễn  begin mathsize 16px style log subscript 6 space 5 end style  theo a và b

  1. log subscript 6 space 5 space equals space fraction numerator 1 over denominator a plus b end fraction

  2. log subscript 6 space 5 space equals space fraction numerator a b over denominator a plus b end fraction

  3. log subscript 6 space 5 space equals space a squared space plus space b squared

  4. log subscript 6 space 5 space equals space a space plus space b

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình (I) { 3 x 2 + 2 x y + y 2 = 11 x 2 + 2 x y + 3 y 2 = 17 + m ​ Giải hệ khi m=0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG