Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đặt Hãy biểu diễn theo a và b

Đặt  begin mathsize 16px style a space equals space log subscript 7 11 comma space b equals log subscript 2 7. end style Hãy biểu diễn  begin mathsize 16px style log subscript cube root of 7 end subscript 121 over 8 end style theo a và b

  1. begin mathsize 16px style log subscript cube root of 7 end subscript 121 over 8 equals space 6 a plus 9 over b end style

  2. begin mathsize 16px style log subscript cube root of 7 end subscript 121 over 8 equals space 6 a minus 9 over b end style

  3. begin mathsize 16px style log subscript cube root of 7 end subscript 121 over 8 equals space 6 a minus 9 b end style

  4. begin mathsize 16px style log subscript cube root of 7 end subscript 121 over 8 equals space 2 over 3 a minus 9 over b end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có :

Ta có :

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f' (x), biết rằng đồ thị của hàm số f'(x) nhu hình vẽ. Biết f(a)>0, hỏi đồ thị hàm số y=f(x) cắt trục hoành tại nhiều nhất bao nhiêu điểm?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG