Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol peptit X mạch hở thu được H2O, N2 và 4 mol CO2. Số đồng phân cấu tạo của X là

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol peptit X mạch hở thu được H2O, N2 và 4 mol CO2. Số đồng
phân cấu tạo của X là

  1. 1

  2. 4

  3. 3

  4. 2

R. Roboctvx54

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1 mol peptit X => 4 mol CO2 => X có 4 nguyên tử C trong phân tử X chỉ có thể là Gly-Gly

1 mol peptit X => 4 mol CO2 => X có 4 nguyên tử C trong phân tử
X chỉ có thể là Gly-Gly

1

Câu hỏi tương tự

Hỗn hợp M chứa 2 peptit X, Y (có số liên kết peptit hơn kém nhau 1 liên kết). Đốt cháy hoàn toàn 10,74 gam M cần dùng 11,088 lít O2 (đktc), dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy kh...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG